حملات پاریس در کانون مذاکرات صلح سوریه در وین

23 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قدرت های جهانی که برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه در وین گردهم آمده اند، روز جمعه به حملات تروریستی در پاریس واکنش نشان دادند.