استقبال جان کری از توافق مخالفان اسد در ریاض

20 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا از اینکه گروه‌های مخالف دولت سوریه توانستند در نشست خود در ریاض به توافقی درباره ساختار هیاتی برای گذار سیاسی برسند، استقبال کرد. در سوی دیگر اما مسکو، همپیمان کلیدی دمشق، از اینکه مخالفین در نشست خود خواستار برکناری اسد از قدرت در آغاز مرحله گذار شدند، به شدت انتقاد کرد.