روسیه با محکومیت سوریه برای استفاده از سلاح شیمیایی مخالف است

10 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسه می خواهد شورای امنیت سازمان ملل دولت سوریه را برای استفاده از سلاح شیمیائی محکوم کند. وزیر خارجه فرانسه گفته است برای حصول اطمینان روی همه کشورهای عضو شورا خصوصاً روسیه فشار می آورد. گزارش گیتا آرین