شورای حقوق بشر سازمان ملل: حمله به کاروان غيرنظاميان بخشی از جنایات جنگی در سوریه است

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روپرت کولويل، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به بمباران کاروان غيرنظاميان در حومۀ حلب می گويد، مجموعِ آمارِ تلفات اين حمله با تلفاتی که تا کنون در درگیریهای سوریه شاهد بوده ایم را می توان در حد يک جنايت جنگی تلقی کرد.