موج جدید هجوم پناهجویان سوری به سوی ترکیه؛ آوارگان منتظر ورود هستند

19 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موج فرار شهروندان سوريه از کشور جنگزده شان به کشور همسايه، ترکيه، چنان شدت گرفته است که جامعۀ بين‌المللی و گروه‌های حقوق بشر به ترکيه فشار می‌آورند تا مرزهایش را به روی آوارگان باز کند. هزاران پناهجوي سوری پشت مرزهای ترکيه در انتظار اجازۀ ورود به سر می‌برند.