گزارش جوانمردی: آخرین تحولات عفرین سوریه

08 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عملیات نظامی ترکیە در شمال سوریە همچنان ادامه دارد. ترکیە میگوید یکشنبە ۷ بهمن پیشروی قابل توجھی داشتە است. علی جوانمردی از تازەترین تحولات در عملیات نظامی ترکیە در عفرین سوریە گزارش می دهد.