بعد از توافق آمریکا و ترکیه؛ یگان های مدافع خلق کرد از مرزهای سوریه با ترکیه عقب نشینی می کنند

06 شهریور 1398