تصاویر شکنجه قربانیان سوری در موزه هالوکاست در واشنگتن

24 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تصاویر تکان دهنده ای از شکنجه قربانیان سوری در موزه هالوکاست در واشنگتن به نمایش گذاشته شد. به گفته مقامات موزه این تصاویر گویا از جمله هزاران عکسی است اخیرا توسط یک نظامی فراری سوری به خارج منتقل شده و مدارک بیشتری دال بر قساوتهایی است که دولت بشار اسد علیه مردم خود مرتکب شده است.