امیدها برای از سرگیری مذاکرات صلح سوریه پررنگتر شد

06 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه امیدوار است شرایط برای شروع مذاکرات صلح در شهریور فراهم شود. دو عضو اصلی گروه بین المللی حمایت از سوریه استفان دمیستورا را در جریان زمینه سازی ها گذاشتند. گزارش گیتا آرین