دور دوم گفتگوهای دولت بشار اسد با مخالفان آغاز شد

21 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیات های نمایندگی حکومت بشاراسد و مخالفان در دور دوم گفتگوهای رو در رو امروز درژنو با حضور میانجی سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب دیدار و گفتگو می کنند.