هشدار آمریکا و سازمان ملل نسبت به احتمال حمله شیمیایی در ادلب سوریه

16 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رؤسای جمهوری روسیه،ترکیه و جمهوری اسلامی ایران،همزمان با نگرانی های حاکی از خونریزی های بیشتر در استان ادلب سوریه،در تهران تشکیل جلسه داده اند.پیش از این جلسه گمانه زنی ها در مورد یک حمله شیمیائی قریب الوقوع به آن منطقه شدت گرفته بود.سازمان ملل و آمریکا نسبت به انجام چنین حمله ای هشدار داده اند.