بمباران ادلب یک روز پس از شکست کنفرانس تهران

17 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هواپیماهای روسیه و سوریه امروز شنبه مواضع مخالفان در ادلب در شمال غربی سوریه را بمباران کردند. این عملیات یک روز پس از شکست کنفرانس تهران در مورد برقراری آتش بس در ادلب انجام می شود، که با شرکت ایران و روسیه و ترکیه برگزار شده بود. گزارش هوشمند میرفخرائی