خانواده‌های جنگ‌زده سوری از انرژی خورشیدی برای تامین برق بهره می‌گیرند

21 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گرچه بکارگيری فناوری خورشيدی در تأمين انرژی برق و کاهش آلاينده های زيست محيطی بسيار ترويج می شود، اين روزها بويژه در ميان جنگزدگان سوريه و خانواده هايی که به دليل جنگ از امکان دسترسی به برق سراسری محرومند کارآيی زيادی پيدا کرده است.