روسها مین روبی شهر پالمیرای سوریه را آغاز کردند

12 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اولین گروه کارشناسان روسیه برای مین روبی شهر پالمیرا وارد سوریه شده اند. وزارت دفاع روسیه گفته است امیدوار است بزودی شرایط بازگشت شهروندان این شهر به خانه هایشان فراهم شود.