بزرگترین چالش های پناهنده های سوری پس از ورود به آمریکا

25 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکائی ها از پناهنده های سوری که از جنگ داخلی در کشورشان گریختند، استقبال کرده اند، اما بزرگترین چالش برای این پناهندگان فراگیری زبان و تطبیق دادن خود با محیط است.