روایت یک زن اندونزیایی از زندگی در رقه، تحت کنترل داعش

14 تیر 1396