صنعت «عود» سازی سوریه؛ روزهای سخت، اما امیدوار به آینده

19 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در شش سال گذشته که سوریه با جنگ و بحران دست و پنجه نرم می کند، صنایع دستی نیز با مشکلات زیادی روبرو بوده تا خود را سرپا نگاه دارد. هر چند بسیاری از هنرمندان کوچ کرده اند و درهای کارگاه ها بسته شده، صنعت عودسازی همچنان زنده است.