مسیحیان سوری با آزادی شهر قریتین به خانه خود باز می گردند

09 آوریل 2016
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ده ها سوری مسیحی که توسط داعش ربوده شده و مورد آزار قرار گرفته بودند با آزاد شدن قریتین به شهر بازمی گردند. ارتش سوریه با حمایت نیروهای روسیه اخیرا نیروهای گروه داعش را از قریتین رانده و کنترل شهر را بدست گرفته است.