نیروهای ارتش اسد وارد بخشی از شهر حلب شده اند

07 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نبرد در سوریه برای کنترل شهر محاصره شده حلب ادامه دارد و نیروهای دولتی موفق شده اند به بخش استراتژیک و قدیمی شهر حلب وارد شوند. گزارش ها حاکی از آن است که دولت سوریه و پیکارجویان داعش از بمب شیمیایی برای حمله به مناطق مسکونی استفاده کرده اند.گزارش شیده رضایی