بان کی مون: بمباران بیمارستانهای سوریه جنایت جنگی است

08 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بمباران شهر حلب و کشتار غیر نظامیان در حمله جنگنده ها ی روسیه و ارتش سوریه مخالفت های جهانی را به دنبال داشته. دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید بمباران بیمارستانها جنایت جنگی قلمداد می شود.