ارتش سوریه کنترل شرق حلب را در دست دارد؛ سازمان ملل نگران سرنوشت ساکنان این شهر

23 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گزارش رسانه دولتی سوریه، ارتش آن کشور کنترل ۹۹ درصد از شرق حلب را که در چهار سال گذشته در تسلط مخالفان بود، بدست گرفته است. در همین حال، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به سرنوشت ساکنان شرق حلب که از خانه های خود آواره شده اند، ابراز نگرانی کرده است.