روسیه موافق فدرالیسم در سوریه است

12 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گزارش تارنمای خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» در روز سه شنبه، به نظر می رسد مسکو سر و سامان دادن به جنگ داخلی سوریه را منوط به برقراری نوعی از فدرالیسم در آن کشور می داند.