مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان؛ ورود نیروهای تحت حمایت آمریکا به شهر رقه

13 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در حالی که نبرد نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با داعش وارد مرحله ای حساس شده، دور تازه گفتگوهای طرفهای درگیر هم در آستانه قزاقستان آغاز شده است. همزمان با تنگتر شدن حقله محاصره نیروهای داعش، ارتش ترکیه هم در مرز با سوریه با نیروهای کرد به درگیری پرداخته است.