برقراری آتش بس و كاهش درگيری در سومين منطقه امن سوريه

12 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت دفاع روسيه از برقراری آتش بس و كاهش درگيری در سومين منطقه امن سوريه خبر داده است. این آتش بس مشمول گروههای تروريستی نمی شود. گزارش علی جوانمردی