شهر "منبج" در شمال سوریه کاملا از اسارت داعش خارج شد

23 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساکنان شهر منبیج در شمال سوریه که در دو سال گذشته زیر حاکمیت وحشیانه داعش از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بوده اند، آزاد سازی شهرشان را جشن گرفته اند.