شهر "منبج" در شمال سوریه کاملا از اسارت داعش خارج شد

23 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ساکنان شهر منبیج در شمال سوریه که در دو سال گذشته زیر حاکمیت وحشیانه داعش از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بوده اند، آزاد سازی شهرشان را جشن گرفته اند.