عملیات آزادسازی رقه ادامه دارد

23 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه عمليات آزادسازی رقه، پايتخت خودخواندۀ داعش در سوريه گروهی ديگر از اعضای اين گروه بر اساس توافق جاری با شبه نظاميان سوری تحت حمايت آمريکا بخش ديگری از شهر را تخليه کردند.