عملیات آزادسازی رقه ادامه دارد

23 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در ادامه عمليات آزادسازی رقه، پايتخت خودخواندۀ داعش در سوريه گروهی ديگر از اعضای اين گروه بر اساس توافق جاری با شبه نظاميان سوری تحت حمايت آمريکا بخش ديگری از شهر را تخليه کردند.