نیروهای دموکراتیک سوریه برای آخرین حمله به بازماندگان داعش در باغوز آماده می‌شوند

19 اسفند 1397