نبردها در سوریه ادامه دارد؛ کشف یک گور دسته جمعی در نزدیکی پالمیرا

14 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با وجود توافق موقت ترک مخاصمه در سوریه، جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان در این کشور ادامه دارد. پیکارجویان وابسته به القاعده هم در نزدیکی شهر حلب تهاجم نظامی تازه ای را آغاز کرده اند. از سوی دیگر گزارش ها حاکی از کشف یک گور دسته جمعی در پالمیراست، که زنان و کودکان در آن دفن شده اند.