حملات دولتی‌ها اجازه نمی‌دهد کمک‌های سازمان ملل به مردم غوطه شرقی برسد

18 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی می گویند، کاروان کمک های انساندوستانه وارد منطقه محاصره شده غوطه شرقی شدند اما به علت از سرگیری حملات هوایی موفق به تحویل محموله ها نشدند.