هشدار صلیب سرخ در مورد وضعیت امداد رسانی در غوطه

19 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صليب سرخ بين المللی علیه خطراتی که امدادگرانش را در شهر غوطۀ سوريه هنگام کمک رسانی تهدید می کند، هشدار داده است.