تاثیری که جنگ بر سنتها و رسوم سوریه گذاشت

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جنگهای داخلی سوریه علاوه بر زیانهای فیزیکی که به کشور وارد آورده آثار ثانوی هم در پی داشته است که تخریب فرهنگی و از بین رفتن سنتها از آن جمله است.