دولت سوریه با تحقیق درباره حمله شیمیایی اخیر به طور مشروط موافقت کرد

17 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت سوریه می گوید در صورتیکه خواستهای آن مد نظر قرار گیرند با تحقیق بین المللی در مورد حمله شیمیائی موافقت می کند. به گفته ولید معلم، وزیر خارجه سوریه تحقیقات نباید بعد سیاسی پیدا کند و باید از دمشق آغاز شود.