پادرمیانی ایران و قطر برای تخلیه غیرنظامیان از چهار شهر در سوریه

25 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سوریه، براساس توافقی که جمهوری اسلامی ایران و قطر میانجیگران آن بوده اند، تخلیه غیر نظامیان و مخالفان از چهار شهر محاصره شده، آغاز شده است.