بیش از ۱۰۰ کشته در حمله انتحاری در حلب

27 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در سوریه انفجاری انتحاری در ایستگاه اتوبوسهای ویژه انتقال پناهجویان از چهار شهرک نزدیک به شهر حلب بیش از ۱۰۰ کشته بر جای گذاشته است. این انفجار اما روند انتقال پناهجویان را متوقف نکرده است.