بشار اسد روز چهارشنبه سوگند ریاست جمهوری خورد

25 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بشار اسد روز چهارشنبه برای یک دوره هفت ساله دیگر ریاست جمهوری سوریه سوگند خورد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در ماه ژوئن در مناطق زیر کنترل نیروهای دولتی و در حالیکه بیش از 3 سال از جنگ داخلی در آن کشور می گذرد برگزار شد.