زندگی در دیر الزور پس از داعش

25 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سوریه، سکنه ديرالزور، بزرگترين شهر در شرق آن کشور که از سه سال پیش در کنترل افراط گرايان داعش بود، اکنون هم که بيش از ۶۰ درصد شهر در نتيجه عمليات تهاجمی ارتش سوريه از سلطه داعش خارج شده است، برای تأمين نيازهای اوليه و اساسی خود با دشواری های زيادی دست به گريبانند.