جنگ داخلی سوریه و میراث های تاریخی

02 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که جنگ داخلی سوریه صدمات زیادی به سایت های مذهبی و فرهنگی آن کشور وارد کرده است. در گزارش سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد، که سه شنبه منتشر شد، به تخریب کامل یا خسارات بسیار به بیش از دویست و نود سایت تاریخی در سوریه اشاره شده است.