برای حفظ میراث فرهنگی سوریه: آمریکا ورود آثار باستانی سوریه را ممنوع کرد

28 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا می خواهد آثار باستانی سوریه در همان کشور باقی بماند. از این رو چند وزارتخانه و سازمان این کشور واردات چنین آثاری به آمریکا را محدود کردند. هدف دیگر جلوگیری از سودجوئی گروههای تروریستی از قاچاق آنهاست.