کنترل بخشی از منطقه جوبار دمشق توسط ارتش سوریه

08 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتش سوریه می گوید سربازان آن کشور در محله جوبار دمشق پایتخت با مخالفان مسلح به شدت مشغول نبردند و بخشی از آن منطقه تحت کنترل ارتش درآمده است .