تلاش ها برای حل بحران سوریه و ادامه مذاکرات صلح شدت گرفته است

18 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آهنگ تلاشهای برای حل جنگ سوریه و مبارزه با گروه خود خوانده دولت اسلامی در عراق و سوریه تند میشود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به مسکو میرود تا با رئیس جمهوری و وزیر خارجه آنکشور گفتگو کند. گزارش گیتا آرین