گام های لرزان ساکنان شهر حمص سوریه برای بازگشت به زندگی عادی

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی از مغازه داران در بازار قدیمی حمص در سوریه تلاش می کنند تا پس از سالها جنگ مجددا کسب و کار خود را از سر بگیرند. در جریان جنگ داخلی سوریه، مخالفان مسلح بر بخش قدیمی تر شهر حمص مسلط شدند و داد و ستد با دنیای خارج بکلی قطع شد.