تجربه‎های کودکان سوری از جنگ در موزه سارایوو به نمایش در آمده است

13 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه کودکان جنگ در سارایوو تجربه‌های کودکان را از جنگ، با الهام از کودکان جنگ در سوریه‌، به نمایش گذاشته است.