شناسایی ۷ مورد احتمالی استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ویرجینیا گامبا، نهاد بین المللی مسئول تحقیق درباره استفاده از سلاح های شیمیایی از شناسایی هفت مورد احتمالی استفاده از این سلاح ها در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در سوریه خبر می دهد.