آتش بس در سوریه از صبح شنبه آغاز شد

08 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سوریه پس از پنج سال جنگ داخلی با توافق ترک مخاصمه که از سحرگاه امروز شنبه اجرائی شد برای اولین بار شاهد آرامش نسبی بود. با این حال چند واقعه خشونت بار نیز رخ داده است.