هنوز در حلب سوریه آتش بس نشده است

13 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتش سوريه تأييد کرده است که روسيه درخواست مهلت «برقراری آرامش و تخفيف حالت جنگی» در سوريه را ۴۸ ساعت ديگر تمديد کرده است. آخرين گزارش ها حاکيست، شهر حلب در شمال سوريه که در ۱۱ روز گذشته مشمول قرارداد ترک مخاصمه نبوده دیشب هم زير آتش سنگين هواپيماهای جنگی بود.