گفتگو با علیرضا نوریزاده درباره تحولات اخیر در سوریه

13 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ارتباط با تحولات سوریه زیر سایه توافق آتش‌بس، گفتگو میکنیم با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب از لندن.