گروه های امدادی: کمک های انساندوستانه پاسخگوی نیازهای سوریه نیست

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه های مدافع حقوق بشر هشدار داده اند که کمک های انساندوستانه به اندازه ای نيست که پاسخگوی نیازهای موجود در سوريه باشد. آنها برای توقف خشونت های جاری در سوريه از جامعۀ بين المللی خواستار اعمال فشار جدی تر برای رعايت توافق آتش بس در آن کشور شده اند.