غذای یک ماه ۸۰ هزار نفر در انتظار صدور مجوز ورود به حلب

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها هزار نفر از ساکنان بخش شرقی شهر محاصره شده حلب، هنوز در انتظار ورود کاروان حامل غذا، دارو و دیگر مایحتاج اولیه خود هستند. کاروانی که هنوز با مشکل مجوز برای حرکت و پیش رفتن به سوی این شهر روبرو هستند.