نمایندگان اپوزیسیون سوریه: با هر مقام دولتی مذاکره می کنیم به جز اسد

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سخنگوی کمیته عالی مذاکرات متشکل از نمایندگان اپوزیسیون سوریه، به خبرگزاری رویترز گفته این گروه حاضر است نمایندگانی از دولت کنونی سوریه را در دولت انتقالی بپذیرد اما خود بشار اسد را نه.