آیا پیشروی نیروهای اسد در حلب آغاز پایان جنگ سوریه است؟

12 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیشروی نیروهای دولتی سوریه در شرق حلب همچنان ادامه دارد و کنترل کامل محله هایی که سال ها زیر سلطه مخالفان مسلح بشار اسد بوده اکنون برای اولین بار و یکی پس از دیگری به دست نیروهای دولتی می افتد. اما آیا این تحول به معنی آغاز پایان مقاومت شبه نظامیان مخالف و جنگ تقریباً شش ساله در سوریه است.